Palliatieve / terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of
verlichting. Deze vorm van zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet
(meer) mogelijk is.

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg.
Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun
ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die
het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht. Maas Zorgverlening kan voor u
dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden.

De zorg omvat:

De lichamelijke (fysieke) verzorging. Hier ligt het accent op het bevorderen van
het comfort. Een van de aspecten van deze vorm van palliatieve zorg is palliatieve
sedatie. Stervensbegeleiding gericht op het sociaal psychisch aspect.
Ook voor de familie (dikwijls de partner) maakt men tijd om het aanvaardings-
en rouwproces te verwerken.Annemarie Maas
Cliviastraat 3
1338WE Almere
Tel: 06 1405 31 12
annemariemaas3@hotmail.com